මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා හමුවීම
මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ ගරු ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) ජගත් ද අල්විස් මහතා සහ පොලිස් පරීක්‍ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ විධායක කමිටු නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් 2021.03.01 වන දින පැය 11.30 ට එම අමාත්‍යංශයේදී පවත්වන ලදි. ඒ සදහා පොලිස් පරීක්‍ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපති, ලේකම් ඇතුළුව විධායක කමිටු නිලධාරීන් 08 දෙනෙකු සහභාගි වූ අතර, පොලිස් පරීක්‍ෂක ශ්‍රේණියේ නිලධරයන්ගේ වෘත්තීමය භාවය ඉහල නැංවීම යටතේ කරුණු 15 කින් යුතු යෝජනා වලියක් ගරු ලේකම් තුමා වෙත භාර දෙන ලදි. එම යෝජනාවලිය වෙබ් අඩවියේ පලකර ඇත.‍