Kathargama Mess (Bigusara)
Dutugemunu Mawatha, Katharagama Tel 047 2236277